דילוג לתוכן העיקרי

תפילין של יד

שאלה

א הנחת תפילין של יד – מה מס' הכריכות שצריך לעשות סביב היד?

ב האם זה בסדר שאני מניח את התפילין יד עד הסוף כולל פרק האצבע, ואז מניח ראש?

 

תשובה

א אין בתלמוד מספר הכריכות, והמספר שנהגו שבע הוא מנהג ואינו  מעכב.

ב קשירת הרצועה על האצבע ומסביב לכף היד, היא דין, כי יש צורך בקשירה תמה, ולפי רבינו, יקשור את הרצועה על האצבע האמצעית ועל כף היד וישלים קשירה זו ורק אז יניח תפילין של ראש, כי תפילין של יד היא מצווה בפני עצמה, ויש להשלימה, ואח"כ יניח תפלין של ראש, שהיא מצווה בפני עצמה ואין מעבירין על המצוות.