דילוג לתוכן העיקרי

שבת

שאלה

!שלום לכבוד הרב
?לפי רבינו האם בדברים שניתן להנות ממלאכה של גוי בשבת מותר להנות ממחלל שבת בפרהסיה בגלל שדינו כדין גוי
!תודה רבה

תשובה

שלום וברכה לשואל היקר יצ"ו,

דינו של מחלל שבת בפרהסיא כגוי, הינו לחומרא בלבד ולא לקולא.

לכן אשתו צריכה גט, ומה שעשה בשבת אסור לאחרים עד למוצאי שבת,

וכן על זו הדרך.