מעשה בלעם

שאלה: 

לפי הרמב"ם כל מעשה בלעם הוא מעשה נבואה.

אז איך המשנה באבות מונה את פי האתון בתור שנברא בין השמשות?

 

תשובה: 

עליך לדעת, התנאים במשנה והאמוראים, ובעקבותיהם רבינו, מתייחסים לעניינים כאלה, כמו בשאלתך, בשני פנים. בפן הנגלה ובפן הנסתר.

בפן הנגלה, שאם תימצי לומר האתון דיברה, הרי נס זה נברא בין השמשות. ובפאן הנסתר, שכל זה היה במראה נבואה, דוק ותשכח, ותמצא יחס כפול זה גם במקרים אחרים.

 

תאריך: 
09/07/20 י"ז תמוז התש"פ
x

Audio Playlist