מה מקור שתי הנו"נים ההפוכות שבפרשת "ויהי בנסע הארן..." בספרי רוב העדות?

תשובה: 

גמ', שבת, קטו, ב, - קטז, א: "פרשה זו עשה לה הקב"ה סימניות מלמעלה ומלמטה, לומר שאין זה מקומה. ר' אומר, לא מן השם הוא זה, אלא מפני שספר חשוב בפני עצמו". ולא כתוב נו"נין הפוכות, ואפשר שזה כמו סוגריים, כדי לציינה כמאמר מוסגר, חכמים לפי טעמם, ור"ח לפי טעמו. ורבנו לא זכר זאת. ושו"ת מהרש"ל, עג, התנגד לסימנים אלו, ולדעתו מקור מנהג זה, מספר הזוהר, והיו שחלקו על המהרש"ל. ולתימן מנהג זה חדר באיחור, עיין בספרי התור הוהלכיות עמנו פרשת בהלותך, ספר הגלות והגאולה.

 

תאריך: 
29/06/20 ז' תמוז התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist