דילוג לתוכן העיקרי

רצועות תפילין שמשתלשלות לקרקע

שאלה

מה דין הרצועות של התפילין בזמן שהוא מניח תפילין של יד או שהוא קושר את הרצועות לקציצה שהשתלשלו  לקרקע בזמן הנחה וקשירה

 

תשובה

רצועות של התפילין קדושות ואסור שייגררו על הארץ בדרך קבע.