דילוג לתוכן העיקרי

נפילת פנים במנייני רחוב

שאלה

במנייני רחוב האם נופלים על פניהם בשחרית ומנחה ואם כן האם בכריעה.

 

תשובה

גם במרחב הפתוח יש לכרוע או לנטות או ליפול על פניהם, בדרך האפשר.