דילוג לתוכן העיקרי

תפילות לפני ואחרי הלימוד

שאלה

1. האם התפילות שרבנו מזכיר לפני הלימוד בבית המדרש ואחריו אינן חובה?

2 . ואם הן חובה, אני הדל מבקש להזכיר למארי לקרוא את אותן התפילות בשיעורים בשידור חי כי אני טרם שמעתי אותן לפני ואחרי שיעוריו.

 

תשובה

1 מצווה להתפלל אותן, וזו גם זכות גדולה לאמרן ומתוך התבוננות, כי תוכנן רב ערך.

2 מבחינה עקרונית – אתה צודק.

אבל מבחינה מעשית, אין זה השיעור הראשון שלי ולא האחרון.

אבל כדאי לנהוג כן, כדי לפרסם העניין. יישר כוחך.