דילוג לתוכן העיקרי

עליות בשבת בימי קורונה

שאלה

כאשר לא כל עולה משבעת העולים בשבת קורא בעצמו ויש בעל קורא שקורא והעולה קורא אתו ביחד.

האם יותר בגלל המציאות עכשיו של הקורונה להוציא שני ספרים אחד לעולה ואחד לקורא במרחק או שמא עדיף יותר שהקורא יעלה לכל העליות הוא לבדו?

 

תשובה

עדיף שאחד יקרא שבע פעמים.

כי כל האפשרויות האחרות בעייתיות מאוד, אבל עלולים אנחנו להיתקל בעוונותינו עם עמי ארצות.