דילוג לתוכן העיקרי

מורה נבוכים

שאלה

שלום לכבוד הרב,

בתי שלחה לי את הציטוט הבא:

"מה שהאדם הצדיק השלם ישר המעשים ירא החטא ביותר, באים עליו ייסורים גדולים תכופים ברכושו ובניו וגופו, לא בחטא המחייב כן."
-מתוך מורה נבוכים לרמב''ם, פרק כב

ומאד נבהלה ואמרה למה אז צריך להיות צדיק? האם באנו לפה לסבול?

מה אני עונה לה?
בברכה,

תשובה

חלילה. אבל בעינינו הוא צדיק גמור, אבל בשיקול האלהי יש לו אי אילו חטאים, שבגינם הוא מתייסר מאת ה', לטובתו.