דילוג לתוכן העיקרי

דילוג על "והוא רחום" בתחנון בימי שני וחמישי

שאלה

לכבוד מו"ר הי"ו

בבית הכנסת שלנו מתפללים כשיטת מהרי"ץ. במשך שנים רבות, נהגו בימי שני וחמישי לדלג על אמירת "והוא רחום" המשולב בנוסח התחנון ולאחר י"ג מידות להמשיך מהפסקה "הפותח יד בתשובה" ועד סוף הנוסח. עיינתי האם יש מקור לדילוג הזה ולא מצאתי שיש מי שהורה כך. לכן ביקשתי משליחי הציבור לומר את הנוסח המלא וכך התחלנו לנהוג אולם עבור חלק קטן מהציבור הדבר אינו מתקבל יפה והם טוענים שזה מאריך באופן משמעותי את זמן התפילה. כיצד עליי לנהוג והאם נכון לחזור לדילוג הנ"ל כדי לרצות חלק קטן מהציבור?

בברכה ובתודה
אבישי קארו

תשובה

אם יש ציבור שזמנו בידו, ושמסוגל לומר את כל הנוסח בצורה טובה, מה טוב, ואין לקצר, אבל כל שיש מתפללים שאצה להם הדרך, והם מתפללים קבועים, יש להתחשב בהם ולקצר.