דילוג לתוכן העיקרי

תפילה בחניה

שאלה

שלום רב

בעניין מניין המתקיים ברחוב או בחניה של בית,

א. האם כאשר ישנן רכבים החונים בין המתפללים נחשבים למחיצה בינהם ואינם יכולים להצטרף יחד למנין? או שמא נחשבים כדבר ארעי כמו ריהוט של בית כנסת שבד"כ לא מקפידים עליו כמחיצה? (מצד שני בית כנסת הוא חדר סגור והסברא נותנת שהכתלים מאחדים את הנמצאים בינהם)
ב. האם רה"ר כגון כביש שעוברים בו ממקום למקום מהווה הפסק בין המתפללים ואינם יכולים להצטרף?
ג. האם בכלל ראוי להתפלל במקומות פתוחים כגון שדה או רחובה של עיר על מנת להתפלל בציבור או שעדיף להתפלל יחיד (משום המימרא התלמודית בברכות לד: חציף עלי מאן דמצלי בביקתא)?
ד. האם רחובה של עיר שאין בו פחים ואין מצוי בו צואת אדם אבל בהחלט מצוי בו צואת כלבים, במחילה מכת"ר, האם אסור להתפלל שם, והאם של כלבים פוסלת בדיעבד את התפילה?
ה. כנ"ל השאלה אם יש שם פחים המצויים בזמנינו כשהם סגורים.

בתודה

תשובה

א-ב. אין אלו מחיצות

ג. אם מתפללים במרחב הציבורי במניין, ובכוונה, עדיף מלהתפלל יחיד בבית.

ד-ה. אם אין ריח רע, מותר להתפלל שם.