תרומת איברים

שאלה: 

באיזו מידה אדם יכול לטעון בעלות על הגוף שלו ולעשות עם איבריו כרצונו?

 

תשובה: 

אין אדם בעלים על גופו כלל ועיקר. ואין חובה כלל ועיקר לתרום כליה. אבל אם אדם בריא ויש לו שתי כליות בריאות, ורוצה לתרום, ה' התיר לו לקיים מצווה כזו.

תאריך: 
08/05/20 י"ד אייר התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist