דילוג לתוכן העיקרי

אל תטוש תורת אמך

שאלה

אם קהל מסוים נוהג מנהג כלשהו בטענה שעושים זאת משום "אל תטוש תורת אמך", מה כוונת אותו קהל?

בני אשכנז בחו"ל, למשל, נהגו מאות, אם לא אלפי שנים, להתפלל בהגייה אשכנזית שהיום נחשבת בארץ כחרדית בלבד.

למה במקרה כזה לא ניתן לטעון שהקהל הדתי לאומי האשכנזי בארץ עבר על "לא תטוש תורת אמך"?

תשובה

מבחינה עקרונית, אתה צודק, יש חובה לשמור על מסורת אבות, לרבות בעניין ההיגוי של שפת הקודש.

אבל החיים הם דינאמיים ומורכבים, ויש מפגשים רב עדתיים במוסדות החינוך, ובצבא, ובחיים הקהילתיים והם גורמים לכך שרבים מדברים שלא לפי מסורת אבותיהם.

ובמיוחד הדתיים לאומיים שמטרתם לחבר בין כל חלקי העם, הנהיגו בישיבות התדיינויות לדבר בהיגוי הישראלי כדי לקרב רבים, ובוגריהם כבר הורגלו לכך.