דילוג לתוכן העיקרי

מאיזה חלק בקדיש היחיד אומר אם בכלל אפשרי?

שאלה

 

 

תשובה

שום חלק, לא ישמחו היחידים רק הש"ץ אומר, ואנו עונים, אמן. או אמן יהא שמיה רבא מברך לעולם ועד, ולא יותר.