דילוג לתוכן העיקרי

תפילה בגינה ציבורית בימי הקורונה

שאלה

הבוקר התפללנו באחד הגינות הציבוריות והיות שלא הסתדר להביא ספר תורה, ארגנו המארגנים מבני ספרד שיהיה לאחד התושבים בבניין סמוך ספר תורה בביתו והוא קרא בקול מחלון ביתו את הקריאה לאוזניהם וללא ברכות התורה .

האם הם נהגו כראוי ?

 

תשובה

אין להצטרף. לא מיבעיא לפי רבינו שעשרה מישראל חייבים להיות במקום, אחד, לא ברשויות שונות, שאם לא כן, הברכה לבטלה. מרן השו"ע הראשון לציון פסק כך ובתקיפות שלל זאת.