דילוג לתוכן העיקרי

נקדישך מקוצר

שאלה

האם מפאת קוצר זמן אם לשחרית או למנחה. ניתן לומר קדושה בנוסח מקוצר זאת אומרת: אומר נקדישך ונעריצך ונשלש לך וכו׳ (כמו מנהג הבלדי) אחר שהציבור אומר קדוש וכו׳ אומר הש״ץ לעומתם משבחים כמו נוסח השאמי וגומר את הקדושה.   האם ראוי ונכון לנהוג כך או שב ואל תעשה עדיף?    ראיתי בהערה יט בפרק ט שמורי כותב שנוסח הקדושה לרבנו היא אחידה לשחרית למנחה ולמוסף

 

תשובה

אין לשנות נוסח הקדושה וכל ציבור יאמר לפי נוסחתו.

נוסחתנו כנוסחת רבנו נקדישך בכל התפילות ללא הבדל.

אבל כל יחיד שהולך באקראי למקום שמתפללים לפי נוסח קדושה אחר, אל ישנה מנוסחתם.