דילוג לתוכן העיקרי

יחיד שנקלע לביכנ"ס לפי מורשת אחרת

שאלה

האם מי שמתפלל בביהכנ"ס שבו קוראים פרשה אחרת לפי מנהגם עלינו לקרוא קריאה נוספת, כדי לצאת תרגום של הפרשה לפי המסורת שלנו 1 תרגום ו 2 מידי חובת...

כי הרי איננו יוצאים ידי חובה בקריאה ששומעים באותו ביהכנ"ס?

תשובה

יחיד שנקלע לביהכנ"ס שנוהג לפי מורשת אחרת, שלא לפי מורשת עדתו אם הם בני עדות אחרות, הם יוצאים ידי חובה, כי זו מורשתם, והיחיד שנקלע אליהם, לא חייב בקריאת התורה, כיחיד.

אבל אם היחיד נקלע לביכנ"ס מבני עדתו, שלא נוהגים כמנהג, עדיף אל ילך אליהם, רק לביכנ"ס שנוהג לפי מורשת אבותינו, גם תרגום.