דילוג לתוכן העיקרי

אופן קריאת התורה בעידן הקורונה

שאלה

האם כאשר הקורא בתורה קורא את כל הקריאה הוא חייב לשבת לאחר כל עליה? או פשוט לברך ברכה ראשונה ואחרונה כל פעם כאשר הוא עומד כל הזמן מול הספר תורה?

 

תשובה

לפי התוספתא מגילה, שנפסקה להלכה ברמב"ם ובשו"ע, אם יש ציבור שרק אחד יודע לקרוא בתורה, הוא עולה לתורה, מברך, קורא, מברך (ברכה אחרונה), יושב ועומד, מברך (ברכה ראשונה) קורא שני, מברך, יושב, ועומד מברך וכך הלאה, כמספר הפעמים שחייבים באותו יום, בשני וחמישי, ומנחת שבת. בתענית – שלושה. בר"ח – ארבעה וכן בחוה"מ. ביו"ט – חמישי. ביוה"כ – ששה. בשבת – שבעה.