דילוג לתוכן העיקרי

ברכה על מצה לאחר הפסח

שאלה

אבקש לקבל תשובה לשאלה מה מברכים על מצה לאחר הפסח? לתימנים כמובן.

 

תשובה

יהודי תימן מברכים כל השנה על מצות קשיחות, המוציא לחם מן הארץ. כי אינם סוברים שפת קשיחה שכוססים אותה היא בגדר פת הבאה בכיסנין. אבל מרן השו"ע חשש לדעה שפת שכוססים אותה נחשבת פת הבאה בכיסנין שברכתה מזונות. ולכן אחינו הספרדים מברכים על המצות כל השנה, מזונות, ובפסח כיוון שהם קובעים אכילתם על המצות, ומצוה לאכול מצה בליל הסדר, מברכים עליה המוציא, אבל רק בפסח.