דילוג לתוכן העיקרי

טבילת כלים בעידן הקורונה

שאלה

כיום אין פתרון לטבילת כלים. הרבנות נתנה פתרון לפני פסח למכירה במסגרת מכירת חמץ אך כיום אין פתרון.

 

תשובה

יש כל כך הרבה גויים וגויות שעובדים אצל יהודים, שהם חולים סיעודיים, ובנקל יכול אדם להקנות להם כלי, או כלים, לקניין אמתי, ויבקש מהם אותם כלים בהשאלה, וכך אינו צריך להטביל.

ולכשתעבור הקורונה, יוכל לקנות מהם את הכלי, ולהטבילו בלי ברכה, ושלום על ישראל.

ותלמידי חכמים שבנו, שאין מזלזלים במצוות, יכולים בשלב זה לסמוך על הדעה, שכלי שנקנה מיהודי שקנה מגוי פטור מטבילת כלים.

ולאחר הקורונה, יטביל הכלי בלי ברכה, כדי לצאת ידי כל הדעות.