דילוג לתוכן העיקרי

מניין רחוב

שאלה

עשרה שהצטרפו למניין ברחוב כל אדם על סף חצרו וכולם בשטח של 30 מטרים סך הכל. האם נחשבים מניין ויכולים לומר קדיש וקדושה?

תשובה

אם כולם ברחוב, ואין מחיצות ביניהם, וכולם רואים את כולם ושומעים את החזן - מצטרפים.

אבל למעשה יש להימנע מקיום מניינים כאלה, כי נכשלים בהרחקות ובהוראות ומרבים חולי בישראל וסכנת חיים.