קריאת יחיד בספר תורה בבית

שאלה: 

אדם שנמצא בביתו ס״ת (כמובן במקום הראוי ויש לס״ת ארון מיוחד). ומתפלל ביחידות בביתו רשאי לקרוא מתוכו?  רבנו בפרק י״ב הלכה ג מהלכות תפילה כותב ״אין קוראין בתורה בציבור בפחות מעשרה אנשים..״. רבנו אולי התכוון דווקא בציבור אבל יחיד יכול?

 

תשובה: 

רשאי לקרוא מתוכו בלי ברכות, והרדב"ז היה קורא בספרו שניים מקרא ואחד תרגום.

 

תאריך: 
16/04/20 כ"ב ניסן התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist