תפילה במניין וירטואלי

שאלה: 

מה עדיף על מה. תפילת יחיד לגמרי, ממש. או תפילה במנין וירטואלי, זום, ואם אכן כך, האם עם קדיש וקדושה?

תשובה: 

אין סתירה. יחיד לעצמו או זה שמתחבר למקום שבו יש מניין כגון רדיו קול ברמה, שמשדרים תפילה של מניין שנמצא באולפן, ומתפללים במניין, אזי היחיד שבביתו, שמחבר עם השידור ברדיו, מעלה עליו כאילו הוא מתפלל בציבור. אבל ברגע שיש קבוצות נפרדות, וכל אחד פחות ממניין, כי אסור להתקבץ במניין, ומחוברים ע"י זום ביום חול, לא יצטרפו למניין. ואסור לומר קדיש ולא קדושה. אלא כל אחד מתפלל יחיד ויהיה לכל אחד רק תחושת היחד, אבל רק לימות החול, לא בשבת ולא ביו"ט.

תאריך: 
01/04/20 ז' ניסן התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist