ברכות התורה וקריאה בספר תורה בימי הקורונה

שאלה: 

1 בפרק שביעי הלכות י"א וי"ב בהלכות תפילה, כותב הרמב"ם כי על האדם לברך את ברכות התורה ולאחר מכן ייקרא מס פסוקי תורה כפי שאנו נוהגים היום. האם ניתן לאחר את ברכות התורה לקריאת התורה בזמן התפילה(בשבתות או בשני וחמישי)? אם כן, האם ניתן יהיה לברך גם לאחר הקריאה?

2  האם במצבנו כעת, נהיה חייבים להשלים את הקריאה בתורה הרי גם לפי ההנחיות של מ.הבריאות, היו שהתפללו בשבתות האחרונות בציבור. יוצא, מחד, יש ציבוא המחוייב בקריאה, מאידך, לא ניתן לקרוא בגלל ההגבלות השונות?


 

תשובה: 

1 אין צורך לאחר ברכות אלה. הגמרא אומרת שאם לא בירך לפני התפילה ובירך את אהבת עולם לפני ק"ש, עלתה לו כאילו בירך ברכות התורה, אם אחרי התפילה ילמד תורה. לכן אין יותר טוב כמו המנהג שלנו, מיד מברכים כשמשכימים ואומרים פסוקים. לכן אין צורך לאחר עד קריאת התורה ועל אחת כמה וכמה בימים אלה שמושבתים בתפילות הציבור שלא נעשה כן. אלא במיידי כל בוקר נשכים ונברך ברכות התורה.

2 חובת הקריאה בתורה היא חובה של ציבור, לא של יחידים. אם התפילות הציבור תמידין כסדרן, אך יהודי חלה או מסיבה כלשהי לא הגיע, ולא קרא קריאת התורה, לא רשאי לקרוא לבד בס"ת, לכן פטור מלהשלים. הבעיה כשמדובר בציבור שלא קרא.

בקיץ יש הבדלים בפרשיות שמחברים ושלא מחברים. יוצא שציבור שכבר קרא ויש ציבור שלא קרא, עד סיום המחזור. ואז נוהגים כשנפגשים 2 ציבורים אלה שקראו ואלה שלא קראו, אז קוראים מחוברות. והכהן קורא מהתחלה עד סופה, לרבות ראשון של הפרשה השנייה. ששה עולים מסיימים ויש שבעה.

הציבור אינו צריך להשלים כלל ועיקר מה שהחסיר בשבתות הקורונה, ראה שיעור וידאו בנושא  חובת הקריאה בתורה בציבור בקישור זה: https://net-sah.org/video/42475

תאריך: 
29/03/20 ד' ניסן התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist