מנהג חסידות

שאלה: 

ראיתי ראיון של הרב עם ר' עותניאל מנצור, ושם הרב אומר, ביחס למנהג תימן אם הלכו עם תפילין כל היום, הרב אמר שיהודי תימן לא נטו למנהגי חסידות, אך אם רבנו היה עמוד הפסיקה של יהודי תימן, לכאורה לדעת רבנו טלית זה חסידות ותפילין זה מצוה כל היום.
א. האם צדקתי בהשערתי שלרבנו טלית זה חסידות ולא תפילין?
ב. אם כן, יהודי תימן נהגו בטלית כמנהג חסידות לרבנו, ותפילין לא נהגו מנהג חסידות כשו"ע?
ג. אם אני רוצה ללכת עם תפילין כל היום, איפה שאפשר, או לפחות בלימוד, האם יש בזה משום ערעור על מסורת אבות?

תשובה: 

גם אם נניח שדברי רבנו היה מנהג נפוץ בימיו, דבר שאני מטיל בו ספק, כי רבנו התכוון שיש מצווה שאדם יניח תפילין כל היום, אבל אחרי התלמוד, לא בכל המקומות נהגו רבים שיהיו עם תפילין כל היום. ואבותינו, שהם שמרנים ומקוריים במנהגיהם יוכיחו שלא נהגו כן, כי קשה שלא להסיח את הדעת מהם, ובמיוחד שלא בכל מקום היה ראוי להיות עם תפילין בגלל המחראות. לא כן בטלית, אבותינו נהגו בה כל היום, כי לא היתה שום בעיה הלכתית לכך.

תאריך: 
27/01/20 א' שבט התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist