תורות הרב קוק ורבנו הרמב"ם

שאלה: 

מה השווה והשונה בתורת הרב קוק ובתורת רבנו ומחלוקותיהם?
בתודה מכת"ר.

תשובה: 

לשואל הנכבד,

שאלתך כוללנית מאד, ובוודאי שלא ניתן להתייחס אליה במתכונתה הנוכחית.
ואף על פי כן, פטור בלא כלום אי אפשר -
עיין נא במאמרו של מו"ר הרב יוסף קאפח זצ"ל "קווי הקבלה בתחום הרוח" (מופיע ב"כתבים") העומד על נקודות דמיון בין הרמב"ם לבין הרב קוק.
מומלץ לקרוא גם את מסתו של הרב קוק על הרמב"ם (מופיע בספר "מאמרי הראי"ה").

תאריך: 
09/01/20 י"א טבת התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist