דילוג לתוכן העיקרי

טלית קטן

שאלה

שלום לכבוד הרב,
איזה ערך חינוכי יש בלבישת טלית קטן כאשר אנחנו רואים שלבישת טלית קטן גרמה לאיסורים יום יומיים כמו ברכה לבטלה , לבישת טלית גדולה רק עד החתונה , אי לבישת טלית גדולה בתפילות מנחה וערב שבת?

תשובה

ב"ה אנחנו לובשים טלית קטנה וכך נהגו זקני תימן וחכמיהם, ולא פסקו מלהתעטף בטלית גדולה קטנים כגדולים, בחול ובשבת ובמועדים.

ואי ןלהביא ראיה ממנהגי אחינו האשכנזים שסיבות אחרות גרמו להם לא להתעטף בטלית גדולה עד לחתונה.

וכן אין להביא ראיה ממנהג הספרדים שלא מתעטפים בטלית במנחה ובערבית, ולא בלילי שבתות ובמועדים, כי כמאור, סיבות שונות ואחרות גרמו להם לנהוג כן.