תרנגולים בחתונה

שאלה: 

שלום וברכה!
יש לנו נוהג בישיבה להביא תרנגולים בחתונה, זכר ונקבה, ולרקוד איתם לפני החתן והכלה.
א. האם יש בזה צער בע"ח? אנחנו זורקים אותם באוויר והתרנגולים יודעים לנחות לבד..
ב. היינו בחתונה והזמר הפסיק לשיר ואמר שאם לא נפסיק עם זה הוא לא ממשיך, האם מותר לו להגיד/לעשות דבר כזה?

תשובה: 

איני מכיר מנהג זה.

אך לפי התיאור שבשאלה, נראה שיש לאסור: א. חשש צער בעלי חיים. ב. אם התרנגול נחבט על הרצפה, יש חשש גדול שתרנגול זה ייאסר באכילה, מחשש טריפה מדין נפולה.

תאריך: 
10/11/19 י"ב חשון התש"פ
x

Audio Playlist