סיכוך בקנים

שאלה: 

שלום לרב שליט"א.
הרב ענה לי בע"פ, אך מבקש אני להוסיף ולשאול.
בעניין סיכוך בקנים המחוברים באמצעם בחוט ברזל.
א. חוט הברזל לא קשור בשום מקום לפרגולה או לסוכה.
ב. חוט הברזל חתוך כל כמה קנים
ג. הקנים מונחים על גבי קרש הכשר לסיכוך.
ד. מעל הקנים מונח קרש הכשר לסיכוך והוא המחזיק את הקנים לסוכה.
האם באופן שכזה הקנים הללו כשרים לסיכוך?
שכחתי לציין שהחוט ברזל עובר רק בעובי הקנים, באמצעם, ולא מלופף עליהם כלל
בברכה רבה.

תשובה: 

אכן באמת, כל שהקנים מלופפים בברזל, סכך זה פסול לפי רבינו, כדין סכך כשר שמעורב בסכך פסול, ולא מועיל שסכך זה על גבי קרש, וקידש עליו.

לגבי קנים שחוט ברזל בתוך הקנים, כל שהברזל ניכר, יש מקום להחמיר.

ורק אם אין רואים אותו כלל, והוא בלוע יש מקום להקל.

תאריך: 
24/07/19 כ"א תמוז התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist