דילוג לתוכן העיקרי

כתיבת האותיות כמנהג קדמונים

שאלה

אני מאוד רוצה לכתןב כמנהג קדמונינו עם ההבדלי אותיות כמו שמזכיר הרב קורח בעריכת שולחן..
האם אני יכול לכתוב סת"מ ככה לכתחילה?
אם יבואו לרב עם תפילין כאלה הוא יכשיר אותן?

תשובה

צורת האותיות לפי המסורות העדתיות אינן מעכבות, כי היצירה הכללית של האות ניכרת. אבל לכתחילה עלינו לכתוב לפי צורת האותיות המסורתית שלנו.