ברכה אחרונה לאוכלין ומשקין

שאלה: 

שלום לכת"ר. אכל כזית מן האוכלין ופחות מרביעית מן המשקין, ורוצה לברך נפשות על האוכלין בלבד! כדי שיוכל להמשיך ולשתות (בלי ברכה), האם אפשרי? או ברכת בורא נפשות פוטרת את המשקין ומהוי היסח הדעת ויצטרך לברך שוב על המשקין. תודה רבה!

תשובה: 

אם כיון מתחילה להמשיך לשתות לסירוגין, יכול לברך על הפרי בורא נפשות, ולהמשיך לשתות מים.

תאריך: 
10/07/19 ז' תמוז התשע"ט
x

Audio Playlist