האם מותר להשתמש בשבת ב"כוס קסם" המחליפה צבעים במים חמים

שאלה: 

האם מותר להשתמש בכוס כמתואר בסרטון שבקישור המצ"ב?

https://youtu.be/du5zxZqyY9s

תודה רבה

תשובה: 

לענ"ד מותר. הנה בעניין משקפיים, אשר צבע הזכוכיות משתנה לפי קרני השמש, האגרו"מ, או"ח, ר"ג, מה, התיר.

וכן הגר"ע יוסף זצ"ל יחוה דעת, ח"ב, מז, וביאר שאין בה צביעה, במובן האמתי של ההלכה, הצביעה במשכן, וגם אינה מתקיימת.

ואינו עושה מעשה רק גרמא, ואין בזה מתקן מנא.

אבל לעניין הכוס שיש בו ציורים, וכיתובים, שמתגלים ע"י חום המים, שאנו יוצקים לכוס, שלכאורה, יש מעשה ע"י האדם היוצק, וכן יש כיתוב, ואולי זה דומה לכתב סתרים, שדן בו הפמ"ג, או"ח, ש"מ, משב"ז, סק"ג, שכותבים על נייר בחלב, ומתייבש. ואח"כ מקרבים הנייר לאש, או שלהבת, והאותיות מתגלות. שונה שם, שיש מעשה, והכתב מתקיים לאחר שמקרבים אותו ליד אש, וגם אז האיסור מדרבנן, מה שאין כן בכוס, שהכיתוב הצבעים נעלמים עם הצטננות המים, ושזה לא נעשה בדרך צביעה וכתיבה, לכן לענ"ד מותר.

תאריך: 
08/07/19 ה' תמוז התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist