דילוג לתוכן העיקרי

מקום תפילה

שאלה

שלום וברכה כבוד מורה""ג רצון ערוסי איתא בסימן נה בסעיפים יז יח יט ולפנהם טז טו על הדינים של מקום התפילה אם נחשב למתפלל עם ציבור או לא ראוים אילו את אילו שאלתי היא ביתי נמצא סמוך לבית כנסת לא רואים את האנשים אבל רואים במפורש את הבית כנסת לפעמים קורה שאני בבית ואיני יכל לצאת עקב סיבות אישיות לרוב אציין שזה לא קורה אבל כזה קורה אני יוצא למרפסת ומתפלל את התפילה עמהם אך איני שומע מהם את התפילה בעקבות המרחק שיש לפחות משהו כמו 50 60 מר מרחק האם זה נחשב למתפלל בציבור ??
אציין כי ראיתי בספר מלכי בקודש וכן בספר מחזיק ברכה להחידא כף החיים סק"כ תורת חיים סקע"ג שכותב ושומע אות התפילה כך שנראה לי שלא יוצא תפילה בציבור כיוון ש א. יש מרחק ו ב. איני שומע כלל אותם אך איתא בשאפילו מחיצה של ברזל אינה מפרדת בינהם בפרט שאני רואה מפורשות את הבית כנסת ?
תודה ויישר כח

תשובה

תפילתן היא תפילת יחיד שמתפלל בשעה שהציבור מתפללים, וגם זו מעלה.