זמני תפילה

לרבנו יש סוף זמן תפילה או סוף זמן קרית שמע?
אם כן, מה הנ"מ? לא אומרים ברכות ק"ש? או לא אומרים את הזמירות?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

אם חלפו שלוש שעות, נותרה עוד שעה אחת לתפילה. יתפלל ויקרא קרית שמע, אלא שקריאת שמע לא תעלה לו כמצווה, כי עבר הזמן, אלא כקורא בתורה, וגם זה חשוב.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪