דילוג לתוכן העיקרי

יהדות

שאלה

למה מארי יוסף קאפח אין לו בן שממשיך את דרכו-בהשקפה חרדית או בן ת"ח שיפיץ את תורתו גמו שהרב יצ"ו עושה.ואיך באמת היה יחסו של מארי כלפי המדינה החילונית?

תשובה

א. יש ותלמידי חכמים גדולים לא זוכים בבנים תלמידי חכמים וכבר עמדו על כך בתלמוד.

ב. יחסו למדינה החילונית היה מורכב, ברמה המעשית יום יום התנהל ככל אזרח מכבד חוק.

ברמה העקונית והעיונית לא נמנע מלהביע את דעותיו השליליות על חילוניותם של קברניטי המדינה ועל חילונה של המדינה.