חופה

שאלה: 

כבוד הרב שלום,
במקרה ואישה נבעלה בעילת עבירה ולאחר מכן נישאה לאותו האיש, האם מותר לכתוב 'בתולתא' בכתובה? מדובר על זוג שחזרו לדרך הישר ביחד לפני החתונה ונישאו.
הרי יש כאן בזיון גדול שבשעת החופה וקידוש האישה לבעלה, יקראו את הכתובה ויתגלה לעיני כל שהכלה איננה בתולה ונבעלה בעילת זנות.
א. האם מותר לכתוב 'בתולתא'?
ב. במקרה שהתשובה לשאלה א. היא שלילית, כיצד אפשר לנהוג?
תודה רבה

תשובה: 

א. אם היא בעולה, אין כותבים בתולתא, אלא רק כלתא. אשר לסכום, אם נבעלה לפני הנישואין ע"י החתן עצמו, הרי מרצונו הוא מתחייב על מאתיים זוז, כדין בתולה, וזה עניין ממוני, שתלוי ברצונו. רק אין כותבים בתולתא, אלא מאתיים זוז.

ב  אין חייבים לקרוא את כל שטר הכתובה, ואפשר לדלג על עניין זה, כדי לא לבייש.

ג. אולם עליך לדעת שיש מבני דורנו, שאינם מתבשיים בכך כלל. ובראשית דרכי הרבנית קראתי בתולתא והחתן והכלה ומכריהם פרצו בצחוק, בגלל שהם ידעו שהיא בעולה.

תאריך: 
17/06/19 י"ד סיון התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist