רמב"ם ספר נשים

שלום לכבוד הרב,

לגבי יחסי אישות הרמבם כותב שם שאפילו הוא רב עימה או מקלל אותה אסור לה לא לתת לו יחסי אישות ותקרא מורדת. האמנם? האם הרמבם מעודד אינוס?

עניין נוסף שהרב ענה לי בעבר על לקיחת אשה נוספת שמי שלקח זה היה לצורך פריה ורביה... בעניין הזה הרמבם התכוון שאפילו לא שואל דעתה? ורק בעניין הזה?

תודה רבה

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

אין נושאין אשה בעל כורחה.

אין בעל רשאי לאנוס את אשתו.

כל קיום חיים אינטימיים צריך להיות בפיוס ובאווירה ידידותית בימינו, אין לשאת אשה נוספת על אשתו, בלי היתר בי"ד.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪