א. ציצית בבתי הקברות ב.חליטה

שלום רב לרב.
א. איך אנחנו מסבירים, שאבלינו מגיעים עטופי טלית ובציציות גלויות לבית הקברות.?
ב. השליך הבשר למים הרותחים לחולטו, ולאחר ההשלכה הסתבר, שחלק מן הבשר נותר גלוי מבלי שהמים הרותחים כסוהו. כיצד ינהג?

תודה וברכה

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

א. לפי רבינו, אין הלכה כמ"ד לועג לרש, גם לפוסקים שסוברים שיש דין לועג לרש, האיסור רק כשהציציות נגררות על הקברים.

ב. שיהפוך אותו - מיד.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪