עץ של השכן שנוטה לשטח שלי

עץ שנמצא בגינה של השכן, וחלק מהענפים שלו נכנסים לגינה שלי, ובענפים האלה יש פירות.
1) של מי הפירות שנמצאים בגינה שלי?
2)אם הם שלי, האם הם חייבים במעשרות?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

הפירות הם של בעל האילן, אף שפלשו לגינה שלך.

רק אם הם מפריעים לך את השימוש בגינתך, רשאי אתה לחתוך אותם ענפים, אך הפירות של בעל העצים.

פירות אלו בכל מקרה חייבים בתרו"מ.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪