דילוג לתוכן העיקרי

הזכרת התואר רק בתפילה

שאלה

שלום וברכה
זכור לי שראיתי שאין להזכיר בתפילת הלחש את התואר רב, אלא להתפלל אנא שלח רפואה שלמה לפלוני אלמוני (ללא התואר רב)
והסיבה היא, כמו שאוריה התחייב מיתה כמורד במלכות כשאמר לדוד "ואדוני יואב", כי הוא נתן כבוד ליואב בפי דוד המלך. מכאן שאסור לומר בפני מלך תואר למישהו אחר.

האם לדעת מארי הדבר אכן מחוייב הלכה למעשה?

ברך תהיה לעולם תחיה.

תשובה

דבר זה לא חל כשמתפללים למלך מלכי המלכים אבינו שבשמים, שציווה אותנו לכבד את הגדולים בתורה ומלומדיה.