סדר חופה

כבוד הרב רציתי לשאול
1) האם בימינו ראוי/נכון שהחתן עצמו יברך בחופה ולא הרב? מכיוון שפשט המנהג כבר בכל ישראל שהרב מברך במקום וגם לשיטת הרמבם הרי אין באמת בעיה שהרב יברך במקום החתן, אז האם לא נכון יותר שהרב יברך?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

כלל גדול בקיום המצוות, מצווה בו יותר מבשלוחו.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪