יום אזכרה

מה עושים ביום האזכרה בשנה השנייה ליום הפטירה. אבא אומר לא לעשות כלום אמא אומרת לעלות לקבר ולהתפלל. מה עושים

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

יש שנהגו לומר השכבה וקדיש.

ובימינו יש נוהגים לעלות לקבר, אבל אלו חדשים מקרוב באו.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪