קריעת אריזות בשבת

שאלה: 

1) האם מותר לקרוע שקית שיש בה אוכל?(ידוע לי שרבנו התיר לקרוע: חותלות של תמרים ושל גרוגרות מתיר ומפקיע וחותך ונוטל ואוכל.(שבת י,ג) ואולי יש מקור אחר)
2) טישו חתוך נשלף, שכדי לפתוח אותו צריך לקרוע פס באמצעו(יש סימון על הפס, והוא כבר מגיע קרוע קצת כדי שיהיה קל לקרוע אותו), האם מותר לקרוע את הפס בשבת?
3) בהמשך לשאלה 2, אם אסור לקרוע אותו, למה?
4) שקיות של כלים חד פעמיים לאכילה, האם מותר לקרוע בשבת?

תשובה: 

1-4. מותר לקרוע, כי אין זו קריעה לשם דיבוק או תפירה, אלא סילוק הדבר המונע מלהשתמש בתכולה, והוא נועד לכך. וזה דומה לקליפת אגוז או קליפת ביצה וכיו"ב.

תאריך: 
24/05/19 י"ח אייר התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist