הלכות שבת

שאלה: 

יורינו רבינו,
1. מדוע אסור להחזיר לפלטה בשבת אם אני מחזיר על צלחת הפוכה, הריצגם אם נשווה את הפלטה לתנור של המשנה שחומו רב, סוף סוף החשש הוא משטם מחזי כמבשל, ודרכו של מי לבשל על צלחת הפוכה?
2. אמנם באולמות ומלונות מבשלים גם על פלטות, אבל בסוף עינינו הרואות שעדיין אי אפשר לומר שדרכנו לבשל על פלטה ביומיום. בסופו של דבר בבתיהם של אחינו החילונים לא נמצא פלטות ואצל רובנו הגדול עדיין מבשלים על כיריים, ומדוע יש פה מחזי כמבשל?!
3. בנוגע לחימום אוכל מבושל כל צרכו מער"ש לסעודה שלישית. בהמשך לתשובת הרב הקודמת, מדוע אם אני מניח את האוכל כשהפלטה כבויה זה פותר את בעיית מחזי כמבשל?
4. אם אני עושה פרויקט גמר בלימודים עם חבר שלא שומר שבת, והוא עשה חלק מסויים בעבודה בשבת, האם מותר לי להמשיך מאותו מקום שהפסיק ו"ליהנות" ממה שכתב ועשה בשבת ? ומדוע?
5. האם פס"ר דרבנן דלא ניחא ליה, נחשב כקולא/היתר שרק בשעת דוחק נשתמש בו או שמותר מלכתחילה ( או כשיש צורך קל ) להסתמך על זה ?
מחילה מכבוד תורתו על האריכות ותודה על זמנך .

תשובה: 

1. הפלטה היא כמו תנור. צלחת הפוכה היא כמו חצובה בתנור או על תנור, ולכן אסור להניח גם תבשיל שנתבשל כל צרכו מערב שבת, על צלחת הפוכה המונחת על הפלטה.

2. למרות הכל, עדיין הפלטה היא מכשיר בישול.

3. אכן, מבחינה עקרונית מותר להניח אוכל שנתבשל כל צרכו מערב שבת, על פלטה כבויה, שעתידה להידלק ע"י שעון שבת, וכך מורה לכתחילה הגר"ע יוסף ז"ל, אבל מארי ז"ל היה מסויג, ולכן יש ואנו, בנסיבות מסוימות, מורים בעניין זה כהגר"ע יוסף.

4. לא. כי עבודתו נעשתה בשבילו ובשבילך, כי אינך יכול להמשיך בעבודה, בלי חלקו, וזה בידיעתך.

5. כן.

תאריך: 
14/05/19 ח' אייר התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist