הדלקת נרות שמתארחים

אם אני מתארח בשבת כגון בית מלון מה הדין לגבי הדלקת נרות

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

בתנאים של בית מלון, שאין מאפשרים להדליק נרות בחדרים, ורק מאפשרים להדליק סמוך לחדר האוכל, יש להדליק שם, ובחדר להשאיר אור חשמל.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪