יהדות

למה מארי יוסף קאפח לא היה שם טלית בליל שבת והרי זה תלמוד ורמב"ם מפורשים? ושאלה שנייה יורנו הרב יצ"ו מה הם כללי הפסיקה ביהדות תימן גאונים\ רמב"ם\שו"ע\מהרי"ץ\שתילי זיתים ומה היה השתלשלות פסיקת ההלכה בתימן למחוזותיה? שיזכה כת"ר להאריך ימים על ממלכתו ולראות את בנו הרב צפניה יצ"ו יושב על כסאו.ת"ל.

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

1. אני מניח בשל העובדה שכשהוא עלה לארץ, כל המתפללים בבית הכנסת, שקדמו לו, כבר לא התעטפו בטלית בהשפעת מנהגי העדות השונות ולא רצה להיות יחיד ושונה מכולם, וכנראה הוא גם חשש שלא ישמעו לו להתעטף בטלית.

2. הדבר ברור, שאבותינו נהגו לפסוק כמו הרמב"ם, אלא שלפני כמאתיים שנים הושפעו מהשו"ע, מי ברב, שתילי זיתים, ובמי במעט (יחסית), בלדי, מהרי"ץ.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪