הרגש והשכל במשנת רבנו

שאלה: 

שלום כבוד הרב.
1. מה מעמדו של הרגש בחיינו לדעת רבנו מול מעמדו של השכל? האם צריך האדם להשתיק כמה שאפשר את הרגש ולשדרג כמה שיותר את השכל? או שמא יש לרגש גם מקום נכבד לשיטת רבנו.
2. האם ראוי וצריך להחליף את קשר הרצועה של תפילין של יד לשיטת רבנו או שאפשר להשאיר את הקשר כשיטת רש"י? והאם קשר רשי מעכב?
3. האם אפשר להטיל תכלת של ימינו בטלית קטן מכיוון שאין יוצאים בה ידי חובה לשיטת רבנו?

בתודה רבה לכבוד תורתו.

תשובה: 

1. הרגש הוא כח בנפש האדם, אין לדכא אותו אלא יש לתת לו ביטוי לפי הנחיות השכל.

2. יש להחליף הקשר.

3. הטלית הקטנה אינה טלית של עיטוף מצווה, ולכן ייזהר מאוד שלא יהיה כלאי צמר בפשתן, גם לא ביום.

תאריך: 
23/04/19 י"ח ניסן התשע"ט
x

Audio Playlist