הפסק בזמן הררוחה

אם בזמן סעודה יצאתי ממקום הסעודה לא לצורך מצווה
1.האם מתי שאני חוזר צריך לברך שוב המוציא אם ברצוני להמשיך את הסעודה
2.מה הדין לגבי יין ושתיה קלה

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

היוצא מביתו בעת הסעודה, וחזר למקומו, כדי להמשיך בסעודתו, אם לא היו במקום סעודתו, סועדים אחרים, רק הוא, חייב לחזור ולברך.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪