נטילת ידיים

האם לפי רבנו מותר להתיז את הידיים לאחר נטילת ידיים ולנער מהם את המים בטרם הניגוב?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

אין בזה איסור, כל שנטל ידיו כדת וכהלכה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪