דילוג לתוכן העיקרי

חופשת מחלה

שאלה

שלןם כבוד הרב ברצוני לשאול יש לי עובדת שהוציאה חופשת מחלה בגלל הריון ובידוע חופשת מחלה המעביד משלם ולא גוף אחר והיא בראותה כי יש לחץ בעבודה אמרה לי שאם אני רוצה שהיא תבוא אשלם לה בנפרד חוץ מחופשת המחלה יוצא מזה שאני משלם לה פעמיים האם מותר לה לעשות את זה לקחת ממני פעמיים תשלום? מדובר באשת אברך בברכת שנה טובה

תשובה

עליה להחליט או שהיא יוצאת לחופשה ולקבל שכרה. או שלא תצא לחופשה, ותעבוד ותקבל שכרה וזכות החופשה תהיה שמורה לה לעת מצוא.